מהו חוק חדלות פירעון?

דיני חדלות פירעון הם ענף במשפט העוסק בהליך המשפטי של חדלות פירעון. חדלות פירעון היא מצב בו אדם או חברה אינם מסוגלים לשלם את חובותיהם. דיני חדלות פירעון עוסקים בזכויות הנושים והחייבים במצב כזה, ובתהליך חדלות הפירעון. זהו תחום מורכב ומתפתח כל הזמן, וחשוב להבין את יסודות דיני חדלות הפירעון על מנת להגן על זכויותיך כנושה או כחייב.

סוגי חדלות פירעון

ישנם שני סוגים עיקריים של חדלות פירעון: מרצון ובלתי רצוני. חדלות פירעון מרצון מתרחשת כאשר חייב מבקש מרצונו פשיטת רגל או פירוק. חדלות פירעון בלתי רצונית מתרחשת כאשר נושה או נושים מגישים בקשה להכרזת החייב כחדל פירעון.

תהליך חדלות פירעון

הליך חדלות הפירעון מתחיל בהגשת בקשה לבית המשפט. את הבקשה יש להגיש או על ידי החייב או על ידי הנושה, בהתאם לסוג חדלות הפירעון. לאחר הגשת העתירה, בית המשפט ימנה עורך דין חדלות פירעון שיפקח על ההליך. עורך דין חדלות הפירעון יעריך את מצבו הכלכלי של החייב ויקבע את דרך הפעולה הטובה ביותר. זה עשוי לכלול משא ומתן עם נושים, פירוק נכסים או ארגון מחדש של החוב.

זכויות נושים וחייבים

על פי דיני חדלות הפירעון, לנושים יש זכויות מסוימות. אלה כוללים את הזכות לקבל את מלוא התשלום, הזכות לקבל מידע על תהליך חדלות הפירעון, והזכות להתייעץ לגבי כל ארגון מחדש של החוב. לחייבים יש גם זכויות מסוימות, לרבות הזכות לקבל מידע על זכויותיהם וחובותיהם, הזכות להתייעץ לגבי כל תכנון מחדש של החוב והזכות להיות מיוצגים על ידי עורך דין.

דיני חדלות פירעון בישראל

בישראל חל על דיני חדלות פירעון חוק פשיטת הרגל, התשכ"ה-1965. חוק זה קובע את הליך הגשת חדלות פירעון, זכויות הנושים והחייבים והליכי ארגון מחדש של החוב. חוק פשיטת הרגל גם קובע את האגרות והעלויות הכרוכות בהליכי חדלות פירעון, אשר בדרך כלל משלמים על ידי החייב. חוק פשיטת הרגל גם קובע את סכום החוב המרבי שניתן לארגון מחדש, העומד כיום על 2 מיליון שקל.

סיכום

דיני חדלות פירעון הם תחום מורכב ומתפתח כל הזמן. חשוב להבין את היסודות של דיני חדלות פירעון על מנת להגן על זכויותיך כנושה או כחייב. בישראל חל על דיני חדלות פירעון חוק פשיטת הרגל, התשכ"ה-1965. חוק זה קובע את הליך הגשת חדלות פירעון, זכויות הנושים והחייבים והליכי ארגון מחדש של החוב. למידע נוסף, בקר ב-YouTube .