הסכם החכירה הלא מובטח: מדריך מקיף

מהו הסכם שכירות לא מובטח?

הסכם שכירות לא מובטח הוא חוזה בין בעל דירה לשוכר שאינו מחייב את השוכר להעמיד בטחונות או פיקדון. סוג זה של הסכם משמש לעתים קרובות כאשר השוכר אינו מסוגל לספק פיקדון או כאשר המשכיר אינו דורש זאת. ההסכם מחייב מבחינה משפטית ומתווה את תנאי הסכם השכירות לרבות גובה דמי השכירות, משך השכירות וכל הוראות אחרות.

היתרונות של הסכם שכירות לא מובטח

ישנם מספר יתרונות להסכם שכירות לא מובטח. ראשית, היא מאפשרת לדיירים שאולי אין להם את האמצעים הכספיים להעמיד פיקדון בכל זאת לשכור נכס. זה יכול להיות מועיל במיוחד עבור דיירים בעלי הכנסה נמוכה שאולי אין להם את הכספים להפקיד פיקדון. בנוסף, הסכמי שכירות לא מובטחים יכולים להועיל לבעלי הדירות, מכיוון שהם לא צריכים לדאוג לגבי גביה והחזקה של פיקדון.

החסרונות של הסכם שכירות לא מובטח

החיסרון העיקרי של הסכם שכירות לא מובטח הוא בכך שהוא אינו מספק לבעל הדירה הגנה כלשהי במקרה שהשוכר לא ישלם דמי שכירות או פוגע בנכס. ללא פיקדון, לבעל הדירה אין מנוס אם השוכר לא ישלם דמי שכירות או פוגע בנכס. בנוסף, הסכמי חכירה לא מובטחים יכולים להיות קשים יותר לאכיפה בבית המשפט, מכיוון שלדייר אין כל תמריץ כספי לעמוד בתנאי ההסכם.

השלכות משפטיות של הסכם שכירות לא מובטח

בישראל חלים על הסכמי שכירות בלתי מובטחים חוק השכירות התשי"ז-1957. חוק זה מתווה את הזכויות והחובות הן של המשכיר והן של השוכר, לרבות זכותו של השוכר לקבל הסכם שכירות בכתב וזכותו של המשכיר לקבל תשלומי שכר דירה ב- במועד. בנוסף, החוק מתאר את זכותו של בעל הדירה לפנות שוכר אם לא ישלם שכר דירה או יפגע בנכס.

תשלומי שכירות

על פי חוק השכירות התשי"ז-1957 מחויב השוכר לשלם דמי שכירות במלואם ובזמן. אם השוכר לא ישלם דמי שכירות, לבעל הבית יש זכות לנקוט בצעדים משפטיים נגד השוכר. בנוסף, לבעל הדירה יש זכות להגדיל את דמי השכירות אם השוכר שהה בנכס יותר משנה.

פינוי

אם השוכר לא משלם דמי שכירות או פוגע בנכס, לבעל הבית יש את הזכות לפנות את השוכר. על המשכיר תחילה למסור לשוכר הודעת פינוי בכתב ולאחר מכן להגיש עתירה לבית המשפט. לאחר מכן יחליט בית המשפט אם לתת את הפינוי או לא.

פיקדון

על פי חוק השכירות התשי"ז-1957, המשכיר אינו חייב לגבות מהשוכר פיקדון. עם זאת, במידה והמשכיר אכן גובה פיקדון, עליו להחזירו לשוכר בתום הסכם השכירות.

סיכום

הסכם שכירות לא מובטח הוא חוזה מחייב משפטית בין בעל דירה לשוכר שאינו מחייב את השוכר להעמיד בטחונות או פיקדון. סוג זה של הסכם יכול להועיל הן למשכיר והן לשוכר, שכן הוא מאפשר לדיירים שאולי אין להם את האמצעים הכלכליים להעמיד פיקדון בכל זאת לשכור נכס. עם זאת, חשוב להבין את ההשלכות המשפטיות של הסכם שכירות לא מובטח, לרבות זכותו של השוכר לקבל הסכם שכירות בכתב, זכותו של המשכיר לקבל את תשלומי השכירות במועד, וזכותו של המשכיר לפנות שוכר במידה ויכשלו. לשלם שכר דירה או להזיק לנכס.

יתרונות חסרונות
מאפשר לדיירים שאולי אין להם את האמצעים הכספיים לספק פיקדון בכל זאת לשכור נכס אינו מספק לבעל הדירה כל הגנה במקרה שהשוכר לא ישלם דמי שכירות או נזק לרכוש
אין צורך לאסוף ולהחזיק פיקדון קשה יותר לאכוף בבית המשפט

למידע נוסף על הסכמי חכירה לא מאובטחים בישראל, אנא עיין בהסכם שכירות בלתי מוגנת בויקיפדיה.