כיצד מחולקת פנסיה תקציבית בקרה של גירושין?

מעבר להשלכות הרגשיות המלוות תהליך גירושין, קיים חלק נוסף, מעיק לא פחות ולעתים אף יותר, של חלוקת רכוש וממון. בני הזוג מגיעים לנישואים עם רכוש, מפתחים קריירות, צוברים רכוש, מקבלים ירושות ומנגד גם צוברים חובות. וכשמגיע העת לפרק את "החבילה", נדרשות הכרעות בנוגע לנכסים, לרכוש, למשאבים ולזכויות.

במקרה של פנסיה תקציבית, גירושין של עובדי המגזר הציבורי, לרבות כוחות הביטחון, מורכבים יותר מגירושי שכירים אחרים במשק. בניגוד למרבית השכירים במשק, עובדי המגזר הציבורי הוותיקים מקבלים עם פרישתם פנסיה תקציבית, שמקנה להם קצבה חודשית גבוהה מאד ובגיל צעיר יחסית.

מהי פנסיה תקציבית?

ראשית. הזכות לפנסיה נובעת מכוח חוק שרות המדינה (גמלאות) {נוסח משולב} תש"ל-1970.
שנית. הזכאות לפנסיה תקציבית שמורה לעובד אשר עבד לפני שנת 2001/2002 במקום עבודה ציבורי, במשרה עם תקן במעמד קבוע, קרי: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ועוד.

שלישית. צבירת זכויות הפנסיה תלויה בוותק ובשכר העובד האחרון (כולל ביגוד והבראה) ערב פרישתו. שיעור הפנסיה = וותק *   2% לשנה.

לשם המחשה:

עובד עם וותק של 25 שנים ושכרו לפנסיה ערב הפרישה, הינו 22,500 ₪, זכאי לפנסיה בסך של  11,250 שקלים לחודש. 25 * 2% * 22,500 = 11,250.

לצורך תחשיב אומדן חלוקת הרכוש נדרש כמובן לבדוק האם לעובד קיימת זכאות לפנסיה תקציבית. כמו כן, את תקופת החיים המשותפת נכפיל ב-2% בשכר האחרון של בן הזוג.
כך למשל: זוג אשר חיו במשותף 25 שנים,  ולאיש קיימת זכאות לפנסיה תקציבית (במשך כל תקופת החיים המשותפים) ושכרו האחרון לפנסיה היה 22,500 ₪, תהיה האישה זכאית למחצית הפנסיה שנצברה מסך של 22,550 ₪ של 11,250 ₪.

לעיתים קרובות, בנוסף לזכויות בפנסיה התקציבית קיימות גם זכויות בקרנות פנסיה נוספות. לרוב קיימות זכויות נוספות לבני זוג שקיימת להם זכאות לפנסיה תקציבית. למשל, פדיון ימי מחלה ועוד. להרחבה בנושא איזון משאבים ניתן לבקר את העמוד – https://www.laorc.co.il/post/resource-balance
בשולי הדברים נוסיף ונאמר כי ישנן אוכלוסיות שונות בסקטור הציבורי אשר זכויות הפנסיה שלהן גבוהות מהזכויות הרשומות לעיל. במקרים אלה הרי שרק לאחר בחינה של הסקטור הרלוונטי ניתן יהיה לכמת את שווי הזכות האמיתית.