עורך דין הוצאה לפועל פתח תקווה

לא פעם התנהלות כלכלית עלולה להוביל לא מעט מאיתנו לכדי "פלונטר" לא רק אל מול הבנק, אלא גם אל מול רשות הגבייה בישראל. מקרים שכאלו עלולים להוביל לכדי מנעד רחב של סנקציות אשר ישפיעו לא רק על אורך החיי היומיום שלנו אלא גם בעל השלכות עתידיות ולעיתים אפילו עבור קרובי המשפחה שלנו. מקרים שכאלו דורשים בראש ובראשונה התייעצות מעמיקה על ידי עורך דין הוצאה לפועל, אשר יוכל לעזור גם לאבות אשר נקלעו למקרים של אי תשלום מזונות או עבור בעלי עסקים שלא הצליחו לשמור על תזרים נכון של מזומנים.

איך מבטלים עיקול או הגבלה בהוצאה לפועל?

במקרים בהם נמצא עצמנו חייבים לחברה פיננסית, לחברות ואף לאנשים פרטיים ייתכן ועלולים לחול עלינו לא מעט הגבלות שונות שחלקן אכן יגביל לא רק יכולת התנהלות פיננסית אלא גם התנהלות פיזית. כך למשל מקרים של הגבלות יחולו במקרים בהם החוב בתיק של האדם הוא גדול מחמש מאות שקלים, במצבים בהם לאדם יש את היכולת לפרוע את החוב אך מתחמק מתשלום ובמקרים בהם החייב נדרש לשלם תשלומי מזונות. אחת הדרכים העיקריות היא פריעה של החוב, כאשר פריעה כזו נעשית בחלק מהמקרים על ידי הגעה למוסכמות עם הצד השני. דרך שנייה היא בקשה לביטול ההגבלה, כאשר בקשה זו תעשה אל מול רשם ההוצאה לפועל כשהחייב יהיה מוכרח לפרט את הנסיבות בגינן הוא מבקש לבטל את המגבלות.

הוצאה לפועל מזונות פתח תקווה

ההוצאה לפועל היא מנגנון שנועד לאפשר לנושים הזכאים לכספים לגבות את החוב מהחייבים. להוצאה לפועל יש סמכויות נרחבות להטלת סנקציות שונות ביניהן: אסור יציאה מהארץ, עיקול משכורות, הפקעת רישיון נהיגה, עיקול נכסים ומטלטלין, לרבות עיקול על חשבונות בנק. סמכויות אלו נועדו לאפשר הליך גבייה מהיר ואפקטיבי, וכן אמצעי הרתעה בפני אי־תשלום חוב, זאת בין אם מדובר בחברות פרטיות, מוסדות או אנשים פרטיים.

בעבר, אדם שנפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל היה משלם ריביות גבוהות לאורך שנים, כאשר החוב היה ממשיך וגדל. כיום, בעקבות שינויי חקיקה, תהליך גביית החוב משולב בניסיון למנוע מהחייב להמשיך ולהסתבך כלכלית, ונועד ליצור תשתית לשיקום כלכלי של החייב.

כאשר מדובר במקרים של עיקולים והגבלות בגין מזונות, חשוב לדעת כי מקרים עלולים לנבוע דרך מספר סיבות וסוגי חיוב בין אם מדובר במקרים של מזונות שוטפים אשר נקבעו על ידי בית המשפט ולא נתקבלו במועד שנקבע(או בגובה שצוין) ובין אם מדובר בהוצאות מדור וחריגות אשר נכללו גם כן בסיכום בית הדין. עם זאת עלולים להגיע עבור החייבים לא מעט סוגים של פטורים, בעיקר במקרים בהם ההורה החייב הינו בעל חובות כבדים המוכרים בהוצאה לפועל או שניתן לבצע פריסת חובות בעין טעמים מיוחדים כמו משבר כלכלי פתאומי או אי יכולת להתפרנס בצורה עצמאית.

מדוע צריך ייצוג משפטי למרות שהתיק אינו מתנהל בבית משפט?

בהתנהלות מול ההוצאה לפועל רצוי להעזר בעו"ד המתמחה בפשיטות רגל וחדלות פרעון. זאת משום שחובות המגיעים לעשרות אלפי שקלים ניתנים לחלוקה הוגנת לתשלומים בהתאם ליכולת הכלכלית של החייב. בחלק מהמקרים ניתן יהיה לסייע לחייב לקבל הפטר, לאחר שהחייב הוכיח כי שילם חלק מהסכום למשך שלוש שנים. זאת על פי "חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי התשע"ח – 2018", או בקיצור "חוק חדלות פרעון [החדש]".

חשוב לדעת, כי ההחלטה של רשמי ההוצאה לפועל אינה אחידה כאשר הם נתקלים בבעל חוב המגיע לפניהם. בחלק מהמקרים החייב מחוייב בביצוע תשלומים למשך תקופה ארוכה, ובחלק מהמקרים הוא זוכה להפטר כבר לאחר התקופה שנקבעה בחוק (שלוש שנים). ישנה חשיבות גבוהה להצגת היכולת הכלכלית האמיתית של החייב, של ההכנסה שלו במהלך שנות תשלום החוב וכן של הנכסים הנמצאים בבעלותו.

בד"כ, כאשר לחייב נכסים בני מימוש, כגון נכסי מקרקעין, יורה רשם ההוצאה לפועל על מימושם כדי לכסות חלק מהחוב.

כיצד פועל עורך דין המייצג את החייב מול ההוצאה לפועל?

כיום, מערכת הגבייה פועלת בשתי דרכים. הראשונה – לאפשר לחייבים להתחיל שיקום כלכלי, השנייה – לאתר חייבים המנסים לנצל את המערכת ונכנסו לחוב בכוונה, למשל כאשר לא סיפקו סחורה ללקוחות או לקחו הלוואה בכוונה שלא לפרוע אותה.

לכן, במהלך ייצוג מול הוצאה לפועל המשימה החשובה ביותר של עורך הדין היא להציג בפני הרשם כי מדובר במקרה הראשון, כלומר שמדובר באדם שנקלע לחוב, שלא באשמתו, בעקבות אילוצים כלכליים, ואשר מוכן לשלם כפי יכולתו את החוב עד לקבל הפטר מלא.עורך הדין מנסה בד"כ להגיע להסדר מול הנושים עוד לפני שהתיק נדון באריכות אצל הרשם.

חלק מהנושים יסכימו למחול על חלק מהחוב בתמורה לתהליך מהיר יותר, שבו הם מקבלים את כספם באופן מידי ואינם צריכים להמתין לו מספר שנים. במקרים אחרים, כאשר לחייב יש נכסים כמו עסק או דירה בבעלותו, עורך דין הוצאה לפועל מנוסה יוכל למנוע את עיקול הנכס ולהגיע להסדר תשלומים עם רשות ההוצאה לפועל. חשוב לדעת כי תהליך של כינוס נכסים יפגע בדרך כלל בבעל החוב, משום שהוא לא יקבל את התמורה המלאה עבור הנכס שמכר. לכן, כדאי להמנע מתהליך זה ולנסות להגיע להסדר עם הנושים לפני מימוש הנכס.