פיצוי בגין תאונת דרכים קלה

מהי תאונת דרכים קלה?

תאונת דרכים קלה היא אירוע בו מעורבים שני כלי רכב או יותר אשר גורם לנזק קל לרכבים ו/או לפציעות קלות של הנהגים והנוסעים. תאונות דרכים קלות כוללות בדרך כלל התנגשויות במהירות נמוכה, כגון כאשר שתי מכוניות נסוגות ממקומות חניה ומתנגשות זו בזו. במקרים מסוימים, תאונות דרכים קלות יכולות להיות מעורבות גם ברכב בודד, למשל כאשר מכונית פוגעת במכונית חונה או בעץ.

מהו תהליך הפיצוי בגין תאונת דרכים קלה?

תהליך הפיצוי בגין תאונת דרכים קלה כולל בדרך כלל הגשת תביעה לחברת הביטוח של הנהג האשם. לאחר מכן, חברת הביטוח תבדוק את התביעה ותקבע את גובה הפיצוי שיש לשלם לנפגע. במקרים מסוימים עשויה חברת הביטוח להחליט ליישב את התביעה מחוץ לבית המשפט. המשמעות היא שחברת הביטוח והנפגע יסכימו על סכום פשרה מבלי לפנות לבית המשפט. במקרים אחרים, עשויה חברת הביטוח להחליט להפנות את התיק לבית המשפט. במקרה זה, שופט או חבר מושבעים יחליטו מהו סכום הפיצויים שיש לשלם לנפגע.

אילו סוגי פיצויים זמינים?

סוגי הפיצויים הזמינים עבור תאונת דרכים קלה יהיו תלויים בנסיבות הספציפיות של התאונה. באופן כללי, סוגי הפיצויים הזמינים כוללים:

הוצאות רפואיות

אם נגרמו לנפגע הוצאות רפואיות כתוצאה מהתאונה, הוא עשוי להיות זכאי לפיצוי לכיסוי הוצאות אלו. זה כולל הוצאות עבור טיפולים רפואיים, תרופות וכל עלויות רפואיות אחרות.

שכר אבוד

אם הנפגע הפסיד שכר כתוצאה מהתאונה, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים לכיסוי הפסדי שכר אלו. זה כולל שכר שאבד עקב החמצת עבודה, וכן כל הכנסה אחרת שאבדה כתוצאה מהתאונה.

נזק לרכוש

במידה והתאונה גרמה לנזק לרכבו של הנפגע או לרכושו האחר, הם עשויים להיות זכאים לפיצוי לכיסוי עלות התיקון או ההחלפה.

מהי מגבלת הזמן להגשת תביעה?

בישראל, המועד להגשת תביעה בגין תאונת דרכים קלה הוא שנתיים מיום התאונה. המשמעות היא שעל הנפגע להגיש תביעה בתוך שנתיים ממועד התאונה על מנת להיות זכאי לפיצוי.

מהו סכום הפיצוי הממוצע עבור תאונת דרכים קלה?

סכום הפיצוי הממוצע בגין תאונת דרכים קלה יהיה תלוי בנסיבות הספציפיות של התאונה. ככלל, גובה הפיצוי יהיה תלוי בחומרת הפציעות, גובה ההוצאות הרפואיות, גובה הפסדי השכר וגובה הנזק לרכוש. ככלל, סכום הפיצוי הממוצע בגין תאונת דרכים קלה בישראל הוא בין 5,000 ל-10,000 ₪. עם זאת, סכום זה יכול להשתנות באופן משמעותי בהתאם לנסיבות הספציפיות של התאונה.

סיכום

פיצוי בגין תאונת דרכים קלה יכול להיות תהליך מורכב. חשוב להבין את סוגי הפיצויים הקיימים, את מועד הגשת התביעה וגובה הפיצוי הממוצע. על ידי הבנת תהליך הפיצויים, תוכלו להבטיח שתקבלו את הפיצויים המגיעים לכם.