מהי פקודת הבטיחות בעבודה?

פקודת הבטיחות בעבודה (OSO) היא מערכת תקנות שהוציאה ממשלת ישראל להבטחת בטיחות העובדים במקום העבודה. ה-OSO נועד להגן על העובדים מפני סכנות פוטנציאליות, כגון חומרים מסוכנים, מכונות מסוכנות וסיכונים אחרים. ה-OSO גם קובע את האחריות של מעסיקים לספק סביבת עבודה בטוחה לעובדיהם.

מטרת פקודת הבטיחות בעבודה

מטרת ה-OSO היא להבטיח שמעסיקים מספקים סביבת עבודה בטוחה לעובדיהם. זה כולל אספקת ציוד בטיחות הולם, הדרכה ופיקוח. ה-OSO גם קובע את האחריות של מעסיקים להבטיח שעובדיהם מודעים לסיכונים הכרוכים בעבודתם ומוגנים מפניהם בצורה נאותה.

היקף פקודת הבטיחות בעבודה

ה-OSO חל על כל המעסיקים בישראל, ללא קשר לגודל העסק שלהם. ה-OSO חל גם על כל סוגי מקומות העבודה, לרבות מפעלים, משרדים ואתרי בנייה. ה-OSO חל גם על כל סוגי העובדים, כולל עובדים במשרה מלאה, במשרה חלקית ועובדי קבלן.

אכיפת פקודת הבטיחות בעבודה

ה-OSO נאכף על ידי משרד העבודה והרווחה הישראלי. למשרד סמכות לבדוק מקומות עבודה ולהוציא קנסות בגין הפרות של OSO. למשרד יש גם סמכות להורות למעסיקים לנקוט בפעולות מתקנות להבטחת עמידה ב-OSO.

עונשים בגין עבירות על פקודת הבטיחות בעבודה

מעסיקים שיפרו את ה-OSO עלולים לספוג קנסות של עד 100,000 ₪. בנוסף, מעסיקים יכולים להיות כפופים לאישומים פליליים אם יימצא שהם מפרים את ה-OSO.

סָעִיף תיאור
מהי פקודת הבטיחות בעבודה? סקירה כללית של ה-OSO ומטרתו
מטרת פקודת הבטיחות בעבודה מטרת ה-OSO והיקפו
היקף פקודת הבטיחות בעבודה היקף ה-OSO ויישומו
אכיפת פקודת הבטיחות בעבודה אכיפת ה-OSO ועונשיו
עונשים בגין עבירות על פקודת הבטיחות בעבודה העונשים על הפרות של OSO

פקודת הבטיחות בעבודה היא מערכת חשובה של תקנות שנועדה להגן על העובדים מפני סכנות פוטנציאליות במקום העבודה. ה-OSO קובע את אחריותם של מעסיקים לספק סביבת עבודה בטוחה לעובדיהם, ואת העונשים על הפרות של ה-OSO. מעסיקים צריכים לוודא שהם מצייתים ל-OSO כדי למנוע קנסות פוטנציאליים והאשמות פליליות. למידע נוסף על ה-OSO, אנא עיין בפקודת הבטיחות בעבודה .