תביעת קצבת שאירים

מהי קצבת שאירים?

קצבת שאירים היא סוג של סיוע כלכלי הניתנת לבן הזוג שנותר בחיים או לילדיו של נפטר. מדובר בסוג של ביטוח לאומי, ונועד לסייע למשפחתו של הנפטר להתמודד עם הנטל הכלכלי של אובדנו. קצבת השארים משולמת על ידי הממשלה, והיא לרוב סכום קבוע המשולם על בסיס קבוע.

מי זכאי לקצבת שאירים?

על מנת להיות זכאי לקצבת שאירים, על הנפטר להיות תושב ישראל במועד פטירתו. גם בן הזוג או הילדים שנותרו בחיים צריכים להיות תושב ישראל בעת הגשת הבקשה. גם בן הזוג שנותר בחיים חייב להיות נשוי לנפטר לפחות שנה לפני פטירתו.

כיצד להגיש בקשה לקצבת שאירים

תהליך הגשת הבקשה לקצבת שאירים הוא פשוט יחסית. הצעד הראשון הוא לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש טופס בקשה. יש למלא את טופס הבקשה ולהגיש למוסד לביטוח הלאומי, בצירוף כל מסמכים תומכים שיידרשו. מסמכים אלו עשויים לכלול את תעודת הפטירה, תעודת הנישואין והוכחת מגורים. לאחר הגשת הבקשה, המוסד לביטוח לאומי יבחן את הבקשה ויקבע האם המבקש זכאי לקצבת שאירים. אם הבקשה תאושר, המוסד לביטוח לאומי יחשב את גובה קצבת השארים שתשולם. גובה קצבת השארים מבוסס על הכנסתו של הנפטר, ומספר התלויים שיש לבן הזוג או הילדים שנותרו בחיים.

כמה עולה קצבת שאירים?

גובה קצבת השארים נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי, ומתבסס על הכנסתו של הנפטר ומספר התלויים שיש לבן הזוג או הילדים שנותרו בחיים. ככלל, קצבת השארים היא סכום קבוע המשולם על בסיס קבוע. גובה קצבת השארים נע לרוב בין 1,000 ל-2,000 ש"ח לחודש.

אילו הטבות נוספות זמינות?

בנוסף לקצבת השארים, קיימות הטבות נוספות שעשויות להיות זמינות לבן הזוג שנותר בחיים או לילדיו של הנפטר. הטבות אלו עשויות לכלול הוצאות הלוויה, הוצאות רפואיות וצורות אחרות של סיוע כספי. המוסד לביטוח לאומי יכול לספק מידע נוסף על הטבות אלו.

תשובות ושאלות

ש: מי זכאי לקצבת שאירים?

ת: על מנת להיות זכאי לקצבת שאירים, על הנפטר להיות תושב ישראל במועד פטירתו. גם בן הזוג או הילדים שנותרו בחיים צריכים להיות תושב ישראל בעת הגשת הבקשה. גם בן הזוג הנותר בחיים חייב להיות נשוי לנפטר לפחות שנה לפני פטירתו.

ש: כמה עולה קצבת שאירים?

ת: גובה קצבת השארים נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי, ומתבסס על הכנסתו של הנפטר ומספר התלויים שיש לבן הזוג או הילדים שנותרו בחיים. ככלל, קצבת השארים היא סכום קבוע המשולם על בסיס קבוע. גובה קצבת השארים נע בדרך כלל בין 1,000 ל-2,000 ש"ח לחודש.

ש: אילו הטבות נוספות זמינות?

ת: בנוסף לקצבת השארים, קיימות הטבות נוספות שעשויות להיות זמינות לבן הזוג שנותר בחיים או לילדיו של הנפטר. הטבות אלו עשויות לכלול הוצאות הלוויה, הוצאות רפואיות וצורות אחרות של סיוע כספי. המוסד לביטוח לאומי יכול לספק מידע נוסף על הטבות אלו.

סיכום

קצבת שאירים היא סוג של סיוע כלכלי הניתן לבן הזוג שנותר בחיים או לילדיו של נפטר. על מנת להיות זכאי לקצבת שאירים, על הנפטר להיות תושב ישראל במועד פטירתו, וכן על בן הזוג או הילדים שנותרו בחיים להיות תושב ישראל בעת הגשת הבקשה. תהליך הגשת הבקשה לקצבת שאירים הוא פשוט יחסית, וגובה קצבת השארים נע לרוב בין 1,000 ל-2,000 ש"ח בחודש. בנוסף לקצבת השארים, קיימות הטבות נוספות שעשויות להיות זמינות לבן הזוג שנותר בחיים או לילדיו של הנפטר.