תקנות סדר הדין האזרחי 2018

מבוא לתקנות סדר הדין האזרחי 2018

תקנות הפרוצדורה האזרחית 2018 (CPR 2018) היא מערכת של תקנות המסדירות את מערכת המשפט האזרחית באנגליה ובוויילס. התקנות הוכנסו באפריל 2018 והחליפו את כללי סדר הדין האזרחי 1998 (CPR 1998). התקנות נועדו לספק מערכת יעילה ואפקטיבית יותר ליישוב סכסוכים אזרחיים. מח"א 2018 הינה מערכת תקנות מקיפה המכסה מגוון רחב של נושאים, לרבות כללי בית המשפט, הליך הגשת והגשת מסמכים, הכללים של ראיות, כללי הוצאות וכללי אכיפה. כמו כן, התקנות מספקות הנחיות לגבי השימוש ביישוב סכסוכים אלטרנטיבי (ADR) ושימוש בטכנולוגיה במערכת בתי המשפט.

שינויים בתקנות סדר הדין האזרחי 2018

CPR 2018 ערך מספר שינויים במערכת המשפט האזרחי. השינויים המשמעותיים ביותר הם כדלקמן:

פרוטוקולים פשוטים לפני פעולה

CPR 2018 פישט את הפרוטוקולים לפני הפעולה, שהם הכללים שיש לפעול לפיהם לפני הגשת תביעה. הפרוטוקולים הפשוטים נועדו לעודד צדדים לפתור את המחלוקות שלהם ללא צורך בהליכים בבית המשפט.

ניהול עלויות

CPR 2018 הציג מערכת חדשה לניהול עלויות, המחייבת את הצדדים להסכים על תקציב לעלויות ההליכים. הדבר נועד להבטיח שהצדדים יהיו מודעים להוצאות ההליך ולעודד אותם ליישב את המחלוקת ללא צורך בהליכים משפטיים.

תיוק ושירות אלקטרוניים

CPR 2018 הציגה מערכת חדשה של תיוק ושירות אלקטרוניים, המאפשרת תיוק והגשה אלקטרונית של מסמכים. זה נועד להפחית את הזמן והעלות הקשורים לתיוק והגשת מסמכים.

יישוב סכסוכים חלופי

CPR 2018 הציג מערכת חדשה ליישוב סכסוכים חלופיים (ADR), המעודדת צדדים לפתור את המחלוקות שלהם ללא צורך בהליכים בבית המשפט. התקנות מספקות הנחיות לגבי השימוש ב-ADR ושימוש בטכנולוגיה במערכת בתי המשפט.

השלכות תקנות סדר הדין האזרחי 2018

ל-CPR 2018 הייתה השפעה משמעותית על מערכת המשפט האזרחית באנגליה ובוויילס. השינויים נועדו להפוך את המערכת ליעילה ואפקטיבית יותר, ולצמצם את הזמן והעלות הכרוכים בפתרון סכסוכים אזרחיים. הכנסת הפרוטוקולים הפשוטים לפני פעולה עודדה הצדדים לפתור את המחלוקות שלהם ללא צורך בהליכים בבית המשפט. הנהגת ניהול עלויות הבטיחה כי הצדדים מודעים להוצאות ההליך ועודדה אותם ליישב את המחלוקת ללא צורך בהליכים בבית המשפט. הכנסת תיוק ושירות אלקטרוניים הפחיתה את הזמן והעלות הכרוכים בהגשת והגשת מסמכים. הכנסת ה-ADR עודדה הצדדים לפתור את המחלוקות שלהם ללא צורך בהליכים בבית המשפט.