הבנת יכולת משפטית ואפוטרופסות

מהי כשירות משפטית?

כשירות משפטית היא היכולת של אדם לקבל החלטות ולנקוט פעולות המחייבות מבחינה משפטית. זה כולל את היכולת להתקשר בחוזים, לתבוע או להיתבע ולקבל החלטות לגבי הבריאות והרווחה של האדם. ברוב המקרים, ההנחה היא שקיימת כשירות משפטית אצל מבוגרים, אך ישנן נסיבות מסוימות שבהן ייתכן שלאדם אין את הכשירות המשפטית לקבל החלטות.

מתי הכשרות המשפטית אינה קיימת?

כשרות משפטית עשויה שלא להיות נוכחת בנסיבות מסוימות, כגון כאשר אדם הוא קטין, מוגבל נפשית או תחת השפעת סמים או אלכוהול. במקרים אלו, ייתכן שהפרט לא יוכל להבין את ההשלכות של מעשיו ואולי לא יוכל לקבל החלטות מחייבות מבחינה משפטית.

קטינים

קטינים הם אנשים מתחת לגיל 18. ברוב המקרים, קטינים אינם מסוגלים על פי חוק להתקשר בחוזים או לקבל החלטות מחייבות מבחינה משפטית. אולם במקרים מסוימים, קטין יוכל להתקשר בחוזה אם יצליח להוכיח שהוא מבין את ההשלכות של מעשיו.

אנשים חסרי יכולת נפשית

אנשים חסרי יכולת נפשית הם אלה שאינם מסוגלים להבין את ההשלכות של מעשיהם עקב מחלת נפש או מוגבלות. ייתכן שלאנשים אלה אין את היכולת המשפטית לקבל החלטות מחייבות מבחינה משפטית.

מהי אפוטרופסות?

אפוטרופסות היא מערכת יחסים משפטית שבה מתמנה אדם אחד (האפוטרופוס) לקבל החלטות בשמו של אדם אחר (המחלקה). ניתן להשתמש באפוטרופסות במקרים שבהם לאדם אין את היכולת המשפטית לקבל החלטות בעצמו. אפוטרופוסים ממונים בדרך כלל על ידי בית משפט ואחראים על קבלת החלטות לגבי בריאות המחלקה, הרווחה והכספים של המחלקה.

סוגי אפוטרופסות

ישנם שני סוגי אפוטרופסות: אפוטרופסות מלאה ואפוטרופסות מוגבלת. אפוטרופסות מלאה מעניקה לאפוטרופוס סמכות לקבל את כל ההחלטות בשם המחלקה. אפוטרופסות מוגבלת מעניקה לאפוטרופוס סמכות לקבל רק החלטות מסוימות מטעם המחלקה.

אפוטרופסות מלאה

אפוטרופסות מלאה מעניקה לאפוטרופוס סמכות לקבל את כל ההחלטות בשם המחלקה. זה כולל החלטות לגבי בריאות המחלקה, הרווחה והכספים של המחלקה. האפוטרופוס אחראי לוודא כי צורכי המחלקה מתקיימים ושמירה על זכויותיהם.

אפוטרופסות מוגבלת

אפוטרופסות מוגבלת מעניקה לאפוטרופוס סמכות לקבל רק החלטות מסוימות מטעם המחלקה. סוג זה של אפוטרופסות משמש בדרך כלל כאשר המחלקה מסוגלת לקבל כמה החלטות בעצמה, אך זקוקה לסיוע עם אחרים. האפוטרופוס אחראי לוודא כי צורכי המחלקה מתקיימים ושמירה על זכויותיהם.

כמה עולה אפוטרופסות?

עלות האפוטרופסות משתנה בהתאם לסוג האפוטרופסות וכמות העבודה הכרוכה בה. ככלל, עלות האפוטרופסות המלאה גבוהה מהעלות של האפוטרופסות המוגבלת. בנוסף, עלות האפוטרופסות עשויה לכלול אגרות בית משפט, שכר טרחת עורך דין ועלויות אחרות הקשורות להליך האפוטרופסות.

סיכום

כשירות משפטית ואפוטרופסות הם מושגים שחשוב להבין בכל הנוגע לחוק. חשוב להבין מתי לאדם יש את היכולת המשפטית לקבל החלטות ומתי ייתכן שיהיה צורך באפוטרופוס. עלות האפוטרופסות יכולה להשתנות בהתאם לסוג האפוטרופסות וכמות העבודה הכרוכה בכך. למידע נוסף על כשירות משפטית ואפוטרופסות, ניתן לקרוא עוד בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .