מהי הגנת פרטיות?

הגנת הפרטיות היא הנוהג של הגנה על המידע האישי של אנשים מפני גישה או שימוש בלתי מורשית. זוהי חובה חוקית של ארגונים להגן על פרטיות הלקוחות, העובדים ובעלי העניין האחרים שלהם. תקנות הגנת הפרטיות נועדו להבטיח שהנתונים האישיים של אנשים נשמרים מאובטחים ואינם משמשים לשום מטרה מלבד זו שלשמה הם נועדו.

סוגי נתונים המוגנים על ידי תקנות הגנת הפרטיות

תקנות הגנת הפרטיות מגנות על מגוון רחב של נתונים, כולל:

 • מידע אישי, כגון שם, כתובת, תאריך לידה ומספר תעודת זהות.
 • מידע פיננסי, כגון מספרי חשבון בנק ומספרי כרטיסי אשראי.
 • מידע רפואי, כגון רישומי בריאות והיסטוריה רפואית.
 • מידע תעסוקתי, כגון משכורת והיסטוריית עבודה.
 • מידע חינוכי, כגון תמלול וציוני מבחנים.
 • מידע ביומטרי, כגון טביעות אצבע וסריקות רשתית.

זכויות של יחידים במסגרת תקנות הגנת הפרטיות

תקנות הגנת הפרטיות מספקות ליחידים זכויות מסוימות, כולל הזכות:

 • גישה לנתונים האישיים שלהם.
 • תקן כל מידע לא מדויק או לא מלא.
 • מחק את הנתונים האישיים שלהם.
 • מתנגדים לעיבוד הנתונים האישיים שלהם.
 • הגבל את עיבוד הנתונים האישיים שלהם.
 • קבל את הנתונים האישיים שלהם בפורמט נייד.

עונשים על אי ציות לתקנות הגנת הפרטיות

ארגונים שלא מצייתים לתקנות הגנת הפרטיות עלולים לעמוד בפני מגוון עונשים, כולל:

 • קנסות של עד 500,000 ₪.
 • תביעה פלילית.
 • השעיה או שלילה של רישיונות.
 • אובדן לקוחות ומוניטין.
 • אחריות לנזקים.

סיכום

תקנות הגנת הפרטיות חיוניות להגנה על המידע האישי של אנשים. ארגונים חייבים להבטיח שהם מצייתים לתקנות אלה על מנת להימנע מקנסות ולהגן על לקוחותיהם, עובדיהם ובעלי עניין אחרים. על ידי הבנת סוגי הנתונים המוגנים, זכויותיהם של אנשים והעונשים על אי ציות, ארגונים יכולים להבטיח שהם עומדים בתקנות הגנת הפרטיות.