החוק למניעת הטרדה מינית

מהו החוק למניעת הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית (להלן: "החוק") הוא חוק מקיף שנחקק בישראל בשנת 1998. החוק נועד להגן על אנשים מפני הטרדה מינית במקום העבודה, במוסדות החינוך ובמקומות ציבוריים אחרים. החוק חל על גברים ונשים כאחד, והוא אוסר על כל צורה של הטרדה מינית, לרבות הטרדה מילולית, פיזית ופסיכולוגית.

מטרת החוק

מטרת החוק היא להגן על אנשים מפני הטרדה מינית ולהבטיח את יכולתם לעבוד וללמוד בסביבה נקייה מהטרדה מינית. החוק גם מבקש לקדם שוויון בין גברים לנשים במקומות העבודה ובמוסדות החינוך.

היקף החוק

החוק חל על כל המעסיקים, מוסדות החינוך ומקומות ציבוריים אחרים. הוא חל על גברים ונשים כאחד, והוא אוסר על כל צורה של הטרדה מינית, לרבות הטרדה מילולית, פיזית ופסיכולוגית.

עונשים על עבירה על החוק

החוק קובע שורה של עונשים למי שיפר את החוק. עונשים אלו כוללים קנסות של עד 10,000 שקל, מאסר של עד שלוש שנים ושלילת רישיונות מקצועיים.

אכיפת החוק

החוק נאכף על ידי משרד המשפטים, משרד החינוך ומשרד העבודה והרווחה. משרד המשפטים אחראי על בדיקת תלונות על הטרדה מינית והעמדה לדין של עוברי חוק. משרד החינוך אחראי לוודא שמוסדות החינוך עומדים בחוק. משרד העבודה והרווחה אחראי לוודא שהמעסיקים עומדים בחוק.

טבלת העונשים בגין הפרת החוק

עוֹנֶשׁ כמות
בסדר גמור עד 10,000 שקל
מַאֲסָר עד שלוש שנים
שלילת רישיון מקצועי כן

סיכום

החוק למניעת הטרדה מינית הוא חוק חשוב המבקש להגן על אנשים מפני הטרדה מינית במקום העבודה, במוסדות החינוך ובמקומות ציבוריים אחרים. החוק נאכף על ידי משרד המשפטים, משרד החינוך ומשרד העבודה והרווחה, והוא קובע שורה של עונשים לעוברים על החוק. למידע נוסף על החוק, אנא בקר בחוק למניעת הטרדה מינית .